Tiedotteet – press releases

Kesäpäivä Rent & Adventures Sitoutuu Kestävän Matkailun Edistämiseen

[Kangasala, 20.11.2023] – Kesäpäivä Rent & Adventures on ilolla ilmoittanut aloittaneensa toimenpiteet kestävän matkailun edistämiseksi omalta osaltaan. Tavoitteena on saavuttaa Sustainable Tourism Finland (STF) -sertifikaatti vuoden 2024 aikana Tämän päivän päätöksellä yritys on sitoutunut noudattamaan kestävän matkailun periaatteita kaikessa toiminnassaan.

Kestävä matkailu on olennainen osa vastuullista liiketoimintaa, ja Kesäpäivä Rent & Adventures pyrkii tekemään osansa ympäristön ja yhteisön hyväksi. Yritys on aloittanut toimenpiteet ympäristöystävällisten käytäntöjen integroimiseksi liiketoimintaansa ja edistääkseen kestävää kehitystä matkailualalla.

”Päätös sitoutua kestävän matkailun periaatteisiin kuvastaa sitoutumistamme ympäristövastuullisuuteen ja laadukkaaseen matkailukokemukseen asiakkaillemme. Tavoitteenamme on toimia malliesimerkkinä muille toimijoille matkailualalla” sanoo yrityksen STF tiiminvetäjä

STF-sertifikaatin tavoittelu heijastaa yrityksen sitoutumista kestävään liiketoimintaan, ja odotamme innolla yhteistyötä sertifikaatin saavuttamiseksi vuonna 2024. Lisäksi Kesäpäivä Rent & Adventures rohkaisee muita matkailualan toimijoita liittymään kestävän matkailun edistämiseen ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja kestävän matkailun aloitteistamme saatavilla Kesäpäivä Rent & Adventuresin verkkosivuilla osoitteessa https://kesapaiva.fi tai ottamalla yhteyttä info@kesapaiva.fi

Kesäpäivä Rent & Adventures Commits to Promoting Sustainable Tourism

[Kangasala, 20.11.2023] – Kesäpäivä Rent & Adventures is delighted to announce implementing measures to promote sustainable tourism. The goal is to achieve the Sustainable Tourism Finland (STF) certification by 2024. With today’s decision, the company is dedicated to adhering to the principles of sustainable tourism in all its operations.

Sustainable tourism is an integral part of responsible business, and Kesäpäivä Rent & Adventures seeks to contribute to the well-being of the environment and society. The company has started implementing measures to integrate environmentally friendly practices into its business and to advance sustainable development in the tourism industry.

”The decision to commit to the principles of sustainable tourism reflects our dedication to environmental responsibility and providing a high-quality travel experience for our customers. We aim to set an example for other players in the tourism industry,” says the STF team leader of Kesäpäivä Rent & Adventures.

The pursuit of the STF certification mirrors the company’s commitment to sustainable business practices, and we look forward to collaborating to achieve the certification by 2024. Kesäpäivä Rent & Adventures also encourages other tourism industry players to join in promoting sustainable tourism to attain common goals. For more information about our sustainable tourism initiatives, please visit the Kesäpäivä Rent & Adventures website at https://kesapaiva. Or contact us at info@kesapaiva.fi.